Hrubá stavba, individuální projekt

Hrubá stavba domu je páteří a kostrou celého domu. Rozhodující je výběr stavebního materiálu. Pomůžeme vám s jeho výběrem, aby váš dům splňoval přísné energetické normy a zároveň jste doma měli zdravé klima a pocit příjemného domova. Cena za hrubou stavbu bude stanovena na základě kalkulace dle projektové dokumentace. Zdarma připravíme a zajistíme optimální financování vašeho domu (hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření nebo jejich kombinace).

Zajistíme Vám:

 • skrývka ornice a výkopové práce základových pásů
 • položení zemnícího pásku
 • betonáž základových pasů
 • instalace průchodek pro přípojky inženýrských sítí
 • dodávka a položení ležaté kanalizace včetně tlakové zkoušky
 • příprava podloží základové desky
 • betonáž základové desky
 • hydroizolace
 • obvodové stěny - dle výběru investora
 • vnitřní nosné stěny a příčky
 • komín
 • stropní konstrukce
 • u přízemních domů - zavěšený sádrokartonový podhled
 • impregnovaná dřevěná konstrukce krovu
 • střecha - krytina dle výběru investora
 • střešní okna
 • oplechování, úžlabí
 • vnitřní schodiště