Termodynamické systémy

Přinášime Vám zcela inovativní technologii, která sníží Vaše náklady na ohřev TUV a topení.

Termodynamické systémy vděčí svému fungování více technologiím, které se podařilo spojit do efektivního celku. Využívají hned dvě hlavní technologie. První je technologie tepelného čerpadla. Ta umožňuje systému přemisťovat energii v podobě tepla z venkovního prostředí do vnitřního na ohřev teplé vody, nebo na vytápění. Tento princip je dobře známý u chladniček, kde výparník chladničky uvnitř odebírá teplo potravinám a prostřednictvím kompresoru a chladiče umístěného vně odevzdává teplo do prostoru.

Pro zvýšení výkonu a efektivity termodynamických panelů se tyto umísťují na místa, kde mohou absorbovat co nejvíce energie ze slunečního záření. Využívají tak částečně technologii solárních kolektorů. Termodynamické panely fungují i bez slunečního světla. Když však na ně dopadnou sluneční paprsky, ohřívají je a vzniklé teplo dokáže termodynamický systém efektivně využít a přenést ho do vnitřního prostředí.

Celková sestava termodynamických systémů využívá i další technologie jako je elektronické řízení činnosti systému s plnou automatikou, které zabezpečuje bezobslužný provoz a další.

Nabízime Vám termodynamické systémy od vypracování výhodné ponuky až po dodávku a namontování systému. Víc se dovíte na našem webu pro termodynamické systémy.