Naše služby jsou komplexním řešením pro Vaše potřeby.

01

Projekční a inženýrská činnost v investiční výstavbě

  • projekt pro stavební povolení
  • projekt realizační
  • projekt skutečného stavu
  • projektovou dokumentaci dodáváme kompletní, včetně profesí ZTI, ÚT, PLYN, ELEKTRO.

02

Realizace

  • novostavby
  • rekonstrukce
  • revitalizace bytových domů
  • stavby občanské vybavenosti
  • průmyslové stavby

03

Komunikace a vyřizování agendy

  • v přípravné i realizační fázi stavby komunikace a vyřizování agendy s dotčenými orgány státní správy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a předpisy související.