Služby

V současné době můžete okolo sebe pozorovat celou řadu bytových domů ukrytou pod lešením a plachtami. Důvod je jednoduchý. Revitalizace bytového domu je v dnešní době velmi chytrou investicí s vysokou mírou návratnosti. Ceny energií neustále rostou, přesto lze za topení platit výrazně méně peněz. Vhodným zateplením a výměnou oken snížíme výdaje za topení průměrně o 30%, zároveň získáme také nový vzhled fasády domu, lepší tepelnou pohodu nejen v zimních, ale i v letních měsících a prodloužíme životnost domu pro naše děti a vnuky. Dle našich praktických zkušeností je reálné při komplexní rekonstrukci docílit až 40% úspor na vytápění objektu. A to už stojí za pozornost, nemyslíte?

Naše služby jsou komplexním řešením pro Vaše potřeby. Dodáme nejen práci, ale také potřebný materiál, projektovou dokumentaci a pomoc při vybavení povolení. Stačí si jen vybrat z naše široké nabídky.

Podívejme se blíže na již zmíněnou revitalizaci. V rámci komplexní rekonstrukce bytového domu vám zajistíme zejména tyto služby:

 • posouzení technického stavu bytového domu
 • zpracování návrhu na řešení rekonstrukce, včetně studie návratnosti energeticky úsporných opatření a kvalifikovaného odhadu ceny revitalizace domu
 • energetický audit
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • projektová dokumentace
 • statické posouzení objektu
 • odborné prezentace na schůzích majitelů bytových jednotek
 • vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby
 • zajištění technického dozoru investora
 • uzavření smlouvy o dílo
 • realizace stavby – revitalizace bytového domu
 • kolaudace bytového domu

V čem revitalizace domů spočívá?

 • výměna oken za nová (plastová), výměna vchodových dveří (nejčastěji hliníkový profil)
 • rekonstrukce, izolace a zasklívání balkonů, rekonstrukce a zasklívání lodžií
 • opravy střech (rekonstrukce střech a jejich zateplení, izolace střech)
 • rekonstrukce výtahu (modernizace výtahů nebo výměna výtahů za nové)

Celková rekonstrukce domu nebo práce postupnými kroky?

V podstatě máte na výběr dvě možnosti. Veškeré práce na domě nechat realizovat postupně (v několika etapách) nebo najednou ( jako kompletní rekonstrukci bytového domu). Možná se Vám zdá první varianta schůdnější z důvodu menšího zatížení rozpočtu. Efektivnější, ve výsledku levnější a také bezproblémovější je ovšem kompletní rekonstrukce celého domu najednou za účasti generálního dodavatele. Jednotlivé práce na sebe navazují a překrývají se. Pokud práce rozdělíte mezi několik firem, budete muset dodávat několikrát dokumentaci, mohou vznikat konflikty mezi jednotlivými dodavateli a celá zakázka se může výrazně prodloužit.